oczko wodne

Pierwszym elementem zakładania oczka wodnego jest dobry dobór miejsca. Następnie musimy dobrać podłoże, możemy zastosować gotowe formy z polietylenu (jednak to rozwiązanie sprawdza się przy małych oczkach).

glony

Glony rozwijające się w oczku wodnym obniżają jego wartość estetyczną.

woda

Nie ulega wątpliwości, iż woda jest najbardziej fascynującą cieczą na naszej planecie i jest gwiazdą pośród wszystkich znanych cieczy.

oczko wodne

Dobrane mikroorganizmy o dużej koncentracji natychmiast aktywują biologiczne mechanizmy oczyszczania w filtrze.

staw

Tylko stabilizacja twardości wody i jej buforowanie (pH 7,5 - 8,5; KH powyżej 5 stopni dH) doprowadzi do mechanizmu samooczyszczania i cyklu ekologicznego.

Podlewanie trawnika

Pielęgnacja naszego trawnika, ilość, częstotliwość i dokładność stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych, podlewanie trawnika decyduje o jakości i trwałości trawnika.

Wysiew nasion

Chcąc uzyskać najlepsze rezultaty należy dostosować się do podanych na opakowaniach mieszanek norm wysiewu.

Przygotowanie gleby pod trawnik

Na wstępie należy usunąć istniejącą roślinności chwasty, najlepiej stosując odpowiednie środki chwastobójcze.

papryka

Papryka należy do roślin wymagających dużych ilości wody.

pomidory

Krzak pomidora do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje optymalnych warunków wilgotności podłoża.

borówki

Borówka ze względu na płytki i zagęszczony system korzeniowy jest bardzo wrażliwa na brak wody.

maliny

Duże wymagania wodne krzewu wynikają z jego płytkiego systemu korzeniowego oraz z tego, że roślina potrzebuje wody by uwodnić swoje owoce.