Realizacja systemu nawadniania placu przy fontannach na Starym Mieście w Warszawie