Nawadnianie ogrodu w Kuznocinie - system zbudowany na zraszaczach rotacyjnych dużego i średniego zasięgu.