Całoroczna pielęgnacja

1. Zakładanie stawu lub wymiana wody

W przypadku zakładania nowego stawu polecamy zastosowanie TeichStarter i ZeoSpeed®. Dzięki TeichStarter woda wodociągowa, deszczówka i woda studzienna zostają uzdatnione do stanu zgodnej z biotopem wody stawowej, tzn. występujące ewentualnie w wodzie substancje szkodliwe jak chlor lub metale ciężkie, które mogą mieć negatywny wpływ na życie biologiczne stawu, ulegają wiązaniu, wartość pH zostaje wyregulowana odpowiednio do stawu, a twardość węglanowa zostaje zwiększona. Przed uruchomieniem i po każdym czyszczeniu filtra polecamy środek FilterStarterBakterien, który dzięki wysokiemu stężeniu mikroorganizmów gwarantuje szybkie działanie filtrujące. Alternatywnie do środka ZeoSpeed® występujący już zeolit, aglomerat, pumeks lub inna porowata skała filtrująca może zostać przekształcona za pomocą ZeoPower® (opakowanie 250 g wystarcza na 5 kg skały filtrującej) w ZeoSpeed®. Dzięki ZeoSpeed®, względnie oczyszczonemu za pomocą ZeoPower® zeolitowi, miedź i inne metale ciężkie jak fosforany (zawarte w nie uzdatnionej wodzie lub w podłożu roślinnym) i amoniak zostają usunięte. Powód masowego rozwoju glonów zostaje znacząco zredukowany!

Uwaga: Tylko z 0,1 g fosforanu może powstać aż do 1 kg glonów!!!
Ważne: Dzięki zastosowaniu TeichFit® Państwa ryby będą żyły dłużej! Używana woda nie uzdatniona zostaje przekształcona w idealny wodny biotop dzięki zastosowaniu TeichStarter lub TeichFit®.

ZeoSpeed®
Wiązanie rozpuszczonego w wodzie fosforanu jest w 100% nieszkodliwe biologicznie; silnie podwyższony rozkład azotu poprzez aktywny tlen; czysto mineralny; bez metali ciężkich; bez aluminium; działanie utrzymuje się ok. 6-8 tygodni (w zależności od stopnia obciążenia wody)

ZeoPower®
Reaktywuje działanie ZeoSpeed®

TeichStarter®
Przekształca wodę wodociągową, deszczówkę i wodę studzienną w zgodną z biotopem wodę stawową; wiąże chlor i metale ciężkie; natychmiastowo stabilna i odpowiednia wartości pH; zwiększa twardość węglanową; tworzy idealne warunki życia dla wszystkich mieszkańców stawu; stwarza odpowiedni klimat stawu dla żywotnych ryb o błyszczących brawach

FilterStarterBakterien®
Dobrane mikroorganizmy o dużej koncentracji natychmiast aktywują biologiczne mechanizmy oczyszczania w filtrze. Szczególnie godny polecenia przy pierwszym uruchomieniu filtrów i na początku każdego sezonu.

 

2. Wiosenny start

Od marca: Aby fosforany i amoniak, które wiosną wytrącają się z osadu stworzonego z liści, które wpadły jesienią do stawu, i tworzą idealną podstawę odżywiania glonów, uległy wiązaniu, zalecamy kroki patrz Zakładanie stawu. Jednocześnie polecamy zastosowanie TeichschlammEntferners firmy Söll w celu wyraźnego i długofalowego zmniejszenia mułu organicznego. Mechaniczne usuwanie mułu jest na dłuższą metę nie tylko nieskuteczne, lecz również niszczy warstwy mułu i uwalnia poprzez zawirowania szkodliwy amoniak. Następnie należy zadbać z pomocą BioBooster® / FilterStarterBakterien o zasiedlenie wysoce aktywnych kultur bakterii w stawie i w filtrach stawowych po to, by szybko usunąć potencjalnie trujące dla ryb stężenia azotu.

TeichschlammEntferner - optymalny dla biotopów
Zmniejsza wyraźnie i długofalowo organiczne osady mułu. Działa przeciw rozkładowi i wytwarzaniu szkodliwych gazów i zapobiega nawet kwitnieniu glonów poprzez wiązanie składników odżywczych i biologiczny rozkład.

BioBooster® - naturalne wysoce aktywne bakterie do oczyszczania wody
Usuwa z wody trujące dla ryb związki azotu; skraca czas aktywacji działania filtrów stawowych; krótkotrwała biologiczna aktywność w nowo założonym stawie.

Twardość węglanowa dobrej wody w stawie powinna być stale wyższa aniżeli 5° dH (twardość niemiecka)! Zwiększenie twardości węglanowej osiągnięte zostaje poprzez dodanie środka TeichFit®. Jeśli ze względu na nowe założenie stawu dodanie TeichStarter nastąpiło w danym roku, wówczas można zrezygnować z dodania wspomnianego powyżej środka TeichFit®, jeżeli twardość węglanowa jest większa aniżeli 5° dH.

TeichFit® - Klucz do długiego życia i zdrowego wzrostu Państwa ryb!
Do zastosowania w każdej chwili; polepsza jakość wody; neutralizuje amoniak i metale ciężkie; natychmiast zapewnia stabilną i odpowiednią wartości pH; zwiększa twardość węglanową; tworzy idealne warunki do życia dla wszystkich mieszkańców stawu; tworzy odpowiedni klimat stawu dla żywotnych ryb i roślin o błyszczących barwach.

Od połowy marca do połowy sierpnia: Dr. Roth´s®Teichklar biologiczna pielęgnacja stawu (pielęgnacja całoroczna) Dr. Roth´s® Teichklar ożywia w skuteczny sposób życie biologiczne stawu poprzez dodanie szerokiej palety mikroorganizmów. Dr. Roth´s®Teichklar może byś stosowany w stawach z lub bez systemu filtracji. Powoduje zwiększenie biologicznych zdolności rozkładu organicznych substancji zanieczyszczających w wodzie i mule. Ważne w przypadku stawów kąpielowych: Dr. Roth´s® Teichklar zawiera również mikroorganizmy rozkładające mocz. W celu podtrzymania, względnie zapewnienia biologicznego rozkładu azotu w wodzie stawowej zaleca się zastosowanie BioBooster® przede wszystkim w przypadku filtrów występujących wewnątrz i na zewnątrz stawu. Jeśli nie jest stosowany żaden system filtrów, życie biologiczne stawu może zostać skutecznie ożywione dzięki Dr. Roth´s® Teichklar.

Dr. Roth´s® Teichklar - naturalne bakterie
Wspomaga naturę i biologiczną równowagę; ogranicza kwitnienie glonów; zastosowanie przeciw gniciu i tworzeniu szkodliwych gazów.

Między kwietniem a połową maja: Zapobieganie glonom za pomocą AlgoSol względnie PhosLock® AlgenStopp Glony są nie tylko nieładne, lecz mogą również produkować w wodzie nawet substancje trujące o działaniu toksycznym dla ryb! Badania naukowe dowodzą, że trucizny metaboliczne sinic mogą doprowadzić również u człowieka do alergii, astmy, egzemy, aż do ciężkich uszkodzeń nerwów. Dlatego też ważne jest, by zapobiegać temu za pomocą AlgoSol® i PhosLock® AlgenStopp!

AlgoSol® z SpektroSorp®, kompleksem substancji aktywnych przeciw algom
Kontroluje rozwój glonów nitkowatych i zielenic (zielona woda); zmniejsza skutecznie niebezpieczne kwitnienie sinic i redukuje ich ponowny rozwój.

PhosLock®-AlgenStopp - najsilniejszy na świecie środek wiążący fosforany
W sposób nieprzerwany zmniejsza zawartość fosforanów (główny składnik odżywczy glonów) do wartości poniżej 0,035 mg/l, przez co redukuje wzrost glonów; zaleca się stosowanie PhosLock®-AlgenStopp w odstępie 6 tygodni i po każdym zwalczaniu glonów.

Od połowy sierpnia lub w zależności od zapotrzebowania:

FischMineral® - dla odpornych i żywotnych ryb
Zawiera konieczne do życia minerały i pierwiastki śladowe; trujące dla ryb substancje (np. amoniak i azotyn) zostają unieszkodliwione; pomaga zapobiegać chorobom pasożytniczym ryb, wzmacnia odporność i witalność ryb.

3. W sezonie

Ogólna zasada: Twardość węglanowa nigdy poniżej 5° dH, wartość pH nigdy powyżej 9!
W przypadku niskiej wartości KH i wahań wartości pH, jak również w przypadku uzdatniania niezdatnej wody w celu wsparcia życia mikrobiologicznego polecamy TeichFit®! 100g TeichFit® na m3 wody zwiększa twardość węglanową o 1,8° dH!

W celu zwalczenia kwitnienia glonów i masowego ich rozwoju w stawie polecamy AlgoSol®, AlgoSol® forte lub Söll FadenalgenVernichter1.

AlgoSol® i AlgoSol® forte
Zawarte w AlgoSol® i AlgoSol® forte substancje aktywne zapobiegają z jednej strony temu, by występujące glony otrzymywały konieczne do fotosyntezy części światła słonecznego, a z drugiej strony temu, by mogły przeprowadzić konieczny biologiczny proces regulacji, służący przeprowadzeniu procesu przemiany materii. Skutkiem tego jest ich zagłodzenie.

FadenalgenVernichter1 ze specjalnymi bakteriami
Dzięki FadenalgenVernichter1 firmy Söll sinice zostają usunięte w sposób natychmiastowy i efektywny. Obumarłe glony zostają rozłożone w wyniku działania zawartych w środku specjalnych bakterii. Söll FadenalgenVernichter1 jest środkiem czysto mineralnym, ulegającym całkowitemu rozkładowi i nie zawierającym metali ciężkich.

W celu nasycenia wody tlenem i utlenienia mułu, jak również w celu profilaktyki powstawania zarazków i tworzenia biogazu i w celu ochrony (barwy i zmętnienia) wody polecamy użycie SauerstoffAktiv2.

SauerstoffAktiv
Zwiększa i reguluje stężenie tlenu w wodzie i prowadzi do aktywnego ożywienia życia biologicznego w wodzie; długotrwałe polepszenie biologicznej zdolności samooczyszczania; stosowanie w przypadku dużego niedoboru tlenu!

Dla silnego wzrostu roślin i błyszczących barw kwiatów polecamy podczas całego okresu wegetacyjnego, szczególnie jednak po założeniu stawu i w przypadku dużego niedoboru składników odżywczych WasserpflanzenPracht.

WasserpflanzenPracht
Zapewnia konieczne do życia roślinne składniki odżywcze; wzmacnia i aktywuje wzrost roślin i zapewnia wspaniale błyszczące barwy kwiatów; zwiększa odporność roślin na działanie czynników zewnętrznych i szkodników; nie zawiera fosforu!

4. Zabezpieczenie stawu ogrodowego na zimę

Od połowy września: TeichschlammEntferner w celu wyraźnego i długofalowego zmniejszenia mułu organicznego.

Od listopada: SauerstoffDepot2 w celu zaopatrzenia wody w tlen w okresie zimowym oraz PhosLock®-AlgenStopp, które zapobiegną powstaniu glonów w lecie. SauerstoffDepot2, PhosLock®-AlgenStopp powinny być dozowane w odstępie 6 tygodni w całym okresie zimowym po to, by stale zaopatrywać staw w tlen.

Regularna kontrola parametrów wody jest absolutnym OBOWIĄZKIEM każdego posiadacza stawu!