Kompleksowo wykonana instalacja systemu nawadniania ogrodu koło Różana. System zbudowany na zraszaczach rotacyjnych i dyszach MP Rotator.