Pielęgnacja

Pielęgnacja trawnika, ilość, częstotliwość i dokładność stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych decyduje o jakości i trwałości trawnika.

Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych zaliczamy: koszenie, nawadnianie, nawożenie, wałowanie, napowietrzanie (areacja), pionowe ciecie (wertykulacja), piaskowanie i zwalczanie chwastów.
Koszenie trawy

Kiełkowanie nasion następuje w różnym czasie, od 14 do 21 dni (najdłużej i najtrudniej kiełkuje składnik – wiechlina łąkowa).

Pierwszy zabieg koszenia trawy wykonujemy, gdy trawnik osiągnie wysokość ok. 8-10 cm.
Wysokość pierwszego ciecia ustawiamy w naszej kosiarce na ok. 5- 6cm.Żeby nie zniszczyć jeszcze delikatnych roślin, nasza kosiarka musi mieć bardzo ostre krawędzie tnące. Po pierwszym koszeniu zastosować należy nawożenie nawozami azotowymi.

Obfite podlewanie to nieodłączny element jaki musi towarzyszyć każdemu koszeniu. Następne koszenie wykonujemy na wysokość od 2 do 4 cm. Częstotliwość koszenia traw uzależniona jest od szybkości, a ten z kolei od temperatury otoczenia, wilgotności i zasobności gleby w składniki pokarmowe.
Ważne jest również to aby przez cały rok utrzymywać jednakową wysokość koszenia co zapewni piękny wygląd naszego trawnika.

Reprezentacyjny wygląd trawnika oprócz wysokości jego koszenia zależy także o jego częstotliwości. Częstotliwość koszenia zależy od pory roku, nawożenia, nawadniania, rodzaju zastosowanej mieszanki traw. Należy przyjąć za pożądane koszenie trawnika co najmniej raz w tygodniu, pamiętając że nie możemy dopuścić do tego, aby jego wysokość osiągnęła powyżej 10 cm.
Koszenie wykonujemy najlepiej "po rosie" tzn. rano lub wieczorem. Nie zalecamy pozostawiania skoszonej trawy na trawniku, utrudnia ona bowiem odrastanie młodych pędów traw.
 

Nawadnianie/ podlewanie trawnika

Ilość wody niezbędnej do utrzymania prawidłowej wilgotności zależy od zwięzłości gleby. Opady naturalne i ich nierównomierne rozłożenie w czasie, nie pokrywają w stopniu zadowalającym zapotrzebowana naszej trawy w wodę. Najbardziej podlewamy młody trawnik (3-4 tygodnie) pamiętając żeby powierzchnia trawnika pozostawała cały czas stale wilgotna. W tym celu można zastosować zraszacze. Podlewanie zbyt mocnym strumieniem wody świeżo wysianych nasion powoduje ich przemieszczenie się po powierzchni trawnika i tworzenie pustych lub rzadszych miejsc z jednej strony oraz kęp z drugiej strony.

Dobrze utrzymany trawnik potrzebuje od 2 do 5 litrów wody na 1 m2. trawnika tygodniowo.
Nawadnianie które nawilża glebę do ok 2 cm jest nieskuteczne. Ziemia powinna być nawilżona na głębokość co najmniej ok. 10-15cm.

Najefektowniejsze z punktu widzenia ekonomicznego jest podlewanie trawnika wieczorem. Unikniemy w ten sposób strat spowodowanych odparowaniem wody.

 

Nawożenie

Częste wykonywanie koszenia oraz płytki (8-10 cm) system korzeniowy wpływają na szybkie pobieranie składników pokarmowych z gleby. W tej sytuacji ogromne znaczenie ma nawożenie pogłówne (pielęgnacyjne). Nawożenie trawnika powinno być poprzedzone analizą podłoża. Przy nawożeniu należy zadbać o właściwy stosunek N: P: K, który winien wynosić 2:1:1,5. Zapasy azotu, potasu i fosforu w glebie wyczerpują się najszybciej ze względu na duży ich pobór przez rośliny. Radzimy rozsiewać nawozy mineralne do trawników z dodatkiem mikroelementów-sód, magnez, żelazo, mangan, bor, itd. Polecamy nawóz do trawników Grassy Rolimpex Nasiona. Jest nowoczesnym nawozem z dodatkiem mikroelementów i dolomitu, który można stosować w okresie od wczesnej wiosny do końca lata, zarówno do przygotowania podłoża jak i do nawożenia pielęgnacyjnego. Przy zakładaniu trawników należy zastosowaćokoło 1/3 dawki rocznej. Pozostałą część należy stosować głównie po koszeniach pielęgnacyjny trawnika rozsiewając równo-miernie w dawkach nie przekraczających 4 kg/100m2.

Częstotliwość nawożenia zależna jest od sposobu użytkowania trawnika, najczęściej stosujemy pięciokrotne nawożenie w okresie wegetacyjnym po skoszeniu i zgrabieniu trawy. Należy jednak pamiętać, iż przedawkowanie szczególnie nawozu azotowego powoduje natychmiastowe żółkniecie i przypalenie trawnika. Uratowanie jest możliwe poprzez zastosowanie zwiększonego deszczowania do wystąpienia tzw. pływającego trawnika. Nadmierna ilość nawozu zostanie wypłukana i przeniesiona do głębszych warstw gleby.

 

Zwalczanie chwastów

Nasza, batalie o czysty od chwastów trawnik rozpoczynamy przed wysiewem mieszanek traw. Jak wcześniej zostało wspomniane, po wyrównaniu gleby powinniśmy poczekać na pokazanie się chwastów i w fazie ich wzrostu opryskać specjalnymi preparatami. Musimy pamiętać, ze trawy bez naszej pomocy zawsze przegrają z chwastami Szczególnie chwasty wieloletnie sątrudne do usunięcia lub zniszczenia w trakcie wielokrotnych zabiegów koszenia. Ich skuteczne zniszczenie jest możliwe przez zastosowanie dostępnych na rynku specjalistycznych preparatów. Stosowanie chemicznych środków chwastobójczych jest zawsze ostatecznością, do której należy uciec się w przypadku braku pożądanych efektów przy ręcznym usuwaniu chwastów. Po sześciu miesiącach od wschodu trawnika można bezpiecznie zastosować selektywne herbicydy. Opryskiwanie darni najlepiej przeprowadzić podczas ciepłej pogody. Dodatkowo gleba powinna być wilgotna. Należy pamiętać, ze po każdorazowym zastosowaniu środka chwastobójczego nasz trawnik musimy zasilić nawozami azotowymi.

Należy również zwracać uwagę na nadmierne pojawianie się mchu. Można zastosować specjalny preparat, który zapobiega jego rozproszeniu.

Dodatkowo kiedy trawnik jest zbyt wilgotny, mogą pojawić się ślimaki, wtedy też zalecany jest środek przeciwko ślimakom.

 

Areacja i Wertykulacja

Trawniki wieloletnie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu zapobieganie "filcowaniu się trawnika", co jest niczym innym jak tworzeniem się próchnicy powierzchniowej utrudniającej dostępświatła i składników pokarmowych do systemu korzeniowego naszego trawnika. Skutecznym zabiegiem przeciwdziałającym temu zjawisku jest napowietrzanie trawnika, poprzez nakłuwanie trawnika tzw. areacja, oraz wertykulacja - pionowe cięcie trawnika. Pionowe ciecie trawnika można wykonywać specjalistycznymi grabiami ogrodniczymi lub urządzeniem mechanicznym wertykulatorem. Na większych powierzchniach proponujemy jednak wał z długimi kolcami.

Zabiegi rozluźniania podłoża i dostarczania korzeniom powietrza możemy podzielić na dwie grupy:
aeracja- wykonywanie otworów w trawniku poprzez jego nakłuwanie na głębokość ok 8-10cm;
wertykulacja – pionowe cięcie darni na głębokość ok 7 cm.

W warunkach domowych jeśli nie posiadamy specjalistycznego sprzętu do wykonania powyższych zabiegów- aeratora lub wertykulatora, możemy użyćwideł szeroko-zębnych. Nakłucia powinny być co ok 20 cm, a następnie wypełnione piaskiem.
 

Wałowanie

Jest podstawowym zbiegiem polegającym na wyrównaniu powierzchni trawnika i pobudzeniu krzewienia się trawy. Wyróżniamy wałowanie lekkie posiewne, przed i po pierwszym koszeniu, standardowe przynajmniej raz w roku najlepiej prowadzone wczesną wiosną. Zabieg ten stosowany wczesną wiosną ma na celu dociśnięcie gleby do korzeni. Wykonujemy go przy średniej wilgotności podłoża, gdzie naturalna jej plastyczność umożliwia skuteczne wykonanie tego zabiegu. Należy pamiętać, aby podczas wałowania gleba nie była zbyt mokra. Ciężar wału powinien być dostosowany do plastyczności trawnika średnio od ok 100 do 300kg.