Występują dwa typy dozowników do nawozów:

  • Dozownik inżektorowy, oparty na zwężce Venturiego, polecany do prostych instalacji.

  • Dozownik proporcjonalny umożliwiający precyzyjne sterowanie procesem nawożenia roślin w zależności od ich zapotrzebowania na składniki odżywcze oraz fazy wegetacji roślin.. Wybór dozownika, w ramach danego rodzaju instalacji, zależy od natężenia przepływu i ciśnienia wody, stopnia natężenia substancji oraz struktury instalacji.

powrót