Wybór odpowiedniego produktu do nawadniania sadu zależy od odległości posadzonych od siebie drzew. Do nawadniania sadu stosujemy linię kroplującą o dużych rozstawach emiterów lub emitery punktowe. Emitery punktowe to kroplowniki, które montujemy samodzielnie w wybranym przez nas miejscu. Wzdłuż rzędów drzew układamy pełną rurę polietylenową i bezpośrednio pod drzewem wpinamy emitery o określonej wydajności. Dostępne są emitery o wydajności 2,4 i 8l/h.