Ilość wody niezbędnej do utrzymania prawidłowej wilgotności zależy od zwięzłości gleby. Opady naturalne i ich nierównomierne rozłożenie w czasie, nie pokrywają w stopniu zadowalającym zapotrzebowana naszej trawy w wodę. Najbardziej podlewamy młody trawnik (3-4 tygodnie) pamiętając żeby powierzchnia trawnika pozostawała cały czas stale wilgotna. W tym celu można zastosować zraszacze. Podlewanie zbyt mocnym strumieniem wody świeżo wysianych nasion powoduje ich przemieszczenie się po powierzchni trawnika i tworzenie pustych lub rzadszych miejsc z jednej strony oraz kęp z drugiej strony.
Dobrze utrzymany trawnik potrzebuje od 2 do 5 litrów wody na 1 m2. trawnika tygodniowo.

Nawadnianie, które nawilża glebę do ok 2 cm jest nieskuteczne. Ziemia powinna być nawilżona na głębokość, co najmniej ok. 10-15cm.Najefektowniejsze z punktu widzenia ekonomicznego jest podlewanie trawnika wieczorem. Unikniemy w ten sposób strat spowodowanych odparowaniem wody.