rury drenarskie

Wysoki poziom wód gruntowych może niekiedy zagrażać fundamentom budynków, w których mieszkamy. Szczególnie, jeśli dom posiada piwnicę wyróżniającą się częstym zapełnianiem wodą, zwłaszcza podczas obfitych opadów deszczu. Żeby zapobiec wystąpieniu takiego zjawiska i pojawieniu się ewentualnych zniszczeń, należy zamontować tak zwany drenaż. Jest to wskazane przede wszystkim wtedy, gdy jest możliwość odprowadzenia wody z dala od domu, poza obręb działki lub do głębokich warstw gruntu. Sprawdź więc w jaki sposób dokonuje się instalacji drenażu oraz kiedy zaleca się to zrobić!

Czym jest drenaż?

Mianem drenażu określa się system hydrotechniczny, który składa się z kilku elementów. Tego rodzaju instalacji ma za zadanie odprowadzenie wody, gromadzącej się w danym miejscu, i przetransportowanie jej tam, gdzie nie będzie nikomu zagrażała. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie i wzmocnienie podłoża narażonego na zbyt dużą wilgotność. Bowiem zbyt wysoki poziom wód gruntowych i opadowych może zagrozić stabilności budynków mieszkalnych oraz innych konstrukcji budowlanych. Celem drenaży jest więc chociażby ograniczenie filtracji gruntów oraz redukcja szkodliwego ciśnienia gromadzonego się wewnątrz gleby. To najbardziej naturalny sposób na ochronę wnętrza budynku przed pojawieniem się na ścianach i podłogach wilgoci. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje drenażu, wyróżniane ze względu na jego lokalizację, jest to drenaż wewnętrzny oraz zewnętrzny. W związku z tym, drenaż może być zastosowany w wielu miejscach. Najpopularniejsze z nich to:

  • melioracje rolnicze na polach uprawnych
  • odwodnienia terenów zielonych – ogrodów, trawników, czy parków
  • odwodnienia terenów rekreacyjnych i sportowych – na przykład boisk do gry w piłkę nożną
  • odwodnienie budynków opaskowych
  • odwodnienie budowli znajdujących się pod ziemią
  • odwodnienie miejsc pełniących rolę składowisk odpadów oraz śmieci
  • odwodnienie budowli drogowych takich jak jezdnie, tunele, place oraz parkingi

Z jakich elementów składa się drenaż?

Drenaż jest systemem, który tworzony jest przez kilka elementów. Wśród nich wyróżnia się części, które obowiązkowo muszą wystąpić. Są również takie składniki, których pojawienie się nie jest obligatoryjne. Do tej pierwszej grupy zaliczyć można chociażby otworowane rury drenarskiej, studzienki drenarskie, zwieńczenia takich studzienek oraz kształtki łączeniowe, dzięki którym możliwe jest połączenie ze sobą wielu elementów tworzących taką instalację. Natomiast opcjonalnie wykorzystuje się studnie chłonne oraz elementy wchodzące w skład systemu, który ma na celu gromadzenie wody i rozsączkowanie.

Dlaczego warto jest zakładać drenaż?

Są miejsca, w których zamontowanie drenażu jest po prostu niezbędne. Wskazuje się, że przede wszystkim są to piaszczyste oraz nieprzepuszczalne grunty, a więc gliny, pyły oraz iły. Filtracja jest tam utrudniona, natomiast woda obficie gromadzi się na dnie. Inną przesłanką przemawiającą za zamontowaniem drenażu jest wysoki poziom wód gruntowych, jakim cechuje się dane miejsce. Tego rodzaju warunki gruntowe może zbadać specjalista w tym zakresie, jakiem jest geotechnik. Warto również zainstalować go, gdy budynek wokół którego ma powstać drenaż, położony jest na skarpie. Jednak działania związane z wykorzystaniem takiego systemu odwadniającego mogą być także prewencyjne. Nawet jeśli teraz nic nie wskazuje na to, że drenaż jest konieczny, nigdy nie wiadomo, jak ta sytuacja będzie wyglądała w przyszłości.

Czym wyróżnia się drenaż opaskowy?

Jednym z rodzajów drenażu jest drenaż opaskowy, który sprawdzi się tam, gdzie jest dostęp do miejsca, w którym odprowadzony może zostać nadmiar wody. W takiej roli sprawdzi się chociażby rów lub kanalizacja deszczowa. W innym wypadku drenaż opaskowy również może być wykorzystany, jednak należy zadbać wtedy o zamontowanie systemu, który będzie odpowiedzialny za rozsączkowanie spływającej wody oraz gromadzenie jej. Chodzi na przykład o studnie chłonne lub studzienki kontrolne. Drenaż opaskowy jest bowiem swego rodzaju systemem rur drenarskich umieszczonych naokoło budynku, który mają ochraniać. Samo zamontowanie takiego systemu to dopiero połowa sukcesu. Równie ważne jest także zasypanie utworzonego wykopu właściwymi materiałami. Może to być keramzyt, żwir lub piasek – najważniejsze, aby użyta zasypka nie była materiałem nieprzepuszczalnym i spoistym. Mogłoby to doprowadzić do pogorszenia jakości funkcjonowania systemu drenarskiego oraz zwiększyć zwilgotnienie ochranianej powierzchni. Jeśli wymagają tego warunki wodne oraz gruntowe można również zamontować drenaż warstwowy, do którego używa się rury drenażowe oraz warstwy materiału filtracyjnego.

Jakie są elementy systemu drenarskiego?

  • rury drenarskie – tego rodzaju rury przyjmują standardowe rozmiary, występują jednak w wersji bez otuliny oraz ze specjalnym filtrem. Rury drenarskie wyróżniają się perforacjami na całej swojej długości, są przy tym bardzo wydajne oraz trwałe i odporne na uszkodzenia. Sklepy z tego rodzaju wyposażeniem oferują naprawdę duży asortyment, dzięki czemu można wybrać kształty rurek, które sprawdzą się w przypadku montowanej przez nas instalacji.
  • studzienki drenarskie i ich zwieńczenia – studzienki drenarskie są elementem, który łączy ze sobą rury ułożone w różnych kierunkach. Dzięki takiemu połączeniu struktura drenażu może być zwarta i spójna. Ilość otworów wylotowych, jakie posiada taka studzienka, jest dowolny i zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania montowanego systemu drenażowego.

Podsumowanie

Montaż profesjonalnych systemów drenarskich to wielkie udogodnienie dla hydrologicznego funkcjonowania Twojego otoczenia. Dzięki niemu możliwe jest odwodnienie terenów znajdujących się wokół domu, jak również zabezpieczenie jego wnętrza przed napływem wód gruntowych. W polskich warunkach atmosferycznych może się to naprawdę sprawdzić, bowiem w naszym klimacie często mamy do czynienia z długimi okresami suszy, po których gwałtownie następuje czas obfitych opadów deszczu. Duże ilości wody nie mają się wtedy gdzie podziać. Warto więc podjąć w tym celu pewne działania prewencyjne, wśród których najważniejszy jest drenaż.