Występują dwa typy dozowników do nawozów:

  • Dozowniki inżektorowe, oparte na zwężce Venturiego, polecane do prostych instalacji.

  • Dozowniki proporcjonalne umożliwiają precyzyjne sterowanie procesem nawożenia roślin w zależności od ich zapotrzebowania na składniki odżywcze oraz fazy wegetacji roślin.. Wybór dozownika, w ramach danego rodzaju instalacji, zależy od natężenia przepływu i ciśnienia wody, stopnia natężenia substancji oraz struktury instalacji.

powrót