Obrzeża trawnikowe

Zastosowanie nowoczesnych obrzeży w ogrodzie to szybki i tani sposób, aby sprawić iż każdy ogród stanie się niepowtarzalny i piękny.
Dzięki niezwykle prostemu sposobowi montażu, niewymagającemu kożystania z profesjonalnego sprzętu całość prac możemy wykonać samodzielnie.


Podstawowe zalety "EKO-BORDU" to:

Możliwość swobodnego kształtowania nie prostolinijnych brzegów nawierzchni a zwłaszcza przy stosowaniu kostki typu "starobruk". "EKO-BORD" przez swą konstrukcję jest optycznie niezauważalnym elementem nawierzchni.

Za pomocą "EKO-BORDU" można wytyczyć i ograniczyć dowolny kształt ścieżek żwirowych lub grysowych np. dla pieszych lub rowerów w parkach i terenach zielonych miast, z powodzeniem może być również stosowany jako oddzielenie trawnika od ziemi uprawnej.

Bardzo ważną zaletą w/w obrzeża jest jego szybki i łatwy montaż oraz brak konieczności wykonywania wykopów, co znacznie obniża koszt oraz pracochłonność budowy nawierzchni.

Jeszcze inną zaletą tego obrzeża jest to iż całkowicie wykonane jest z surowców wtórnych co w dobie coraz większej ilości odpadów nie jest bez znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego .

Sposób montażu:

Komplet narzędzi niezbędnych do montażu obrzeży.

Obrzeża łączymy ze sobą za pomocą prostych i wygodnych złączy.

Przez nacięcie dolnej półki eko-bord'u uzyskujemy możliwość tworzenia nieprostolinijnych brzegów nawierzchni.

Eko-bord'y do podłoża są przymocowywane za pomocą gwoździ:
- z tworzywa dla podłoży miękkich
(trawnik, ziemia uprawna, piasek)
- z metalu dla podłoży twardych
(glina, tłuczeń).

Końcową fazą zabudowy obrzeży eko-bord jest zasypanie grysem, korą itp., tak aby były one niewidoczne. W przypadku montażu obrzeży w temperaturze poniżej 5°C zalecamy zastosować przerwę dylatacyjną ok. 1,5 ~ 2,0 cm co 5 mb.


Copyright PHU Kris 2012 ©